Slatina nad Zdobnicí

Akce v obci
Tisk článku

Zápis dětí do MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
SLATINA NAD ZDOBNICÍ 
VYHLAŠUJE

ZÁPIS dětí do mateřské školy

který se koná v pátek 3. května 2019
od 9.30 do 11.00 hodin
v budově MŠ.

Povinné doklady: 

1) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

(ke stažení na www.skolaslatina.cz, k dispozici v MŠ

a v ředitelně ZŠ) potvrzenou lékařem, popř. lékařské

potvrzení o povinném očkování dítěte, popř. potvrzení

o trvalé kontraindikaci (neplatí pro děti, pro které je

předškolní vzdělávání povinné,

2) občanský průkaz zákonného zástupce,

3) rodný list dítěte.

V případě jakýchkoli dotazů tel. 778 472 225                    

Mgr. D.Tůmová, ředitelka školy

Tisk článku
Tisk článku

SDH Slatina nad Zdobnicí oznamuje:

 

SDH Slatina nad Zdobnicí oznamuje:

Tisk článku
Tisk článku

Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic

Tisk článku