Slatina nad Zdobnicí

Úřední deska
Tisk článku

Stanovení minimálního počtu členů OVK

S T A N O V E N Í   P O Č T U   Č L E N Ů   O K R S K O V É   V O L E B N Í   K O M I S E

 

V souladu s ustanovením § 16 písm. c) zákona č. 62/2003 Sb. pro volby do Evropského
parlamentu stanovuji počet členů okrskové volební komise v obci na pět.

                                                

 

Mgr. Petr Tůma
starosta obce

Tisk článku