Usnesení číslo 8/2019

Na 8. zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí
schválilo zastupitelstvo obce dne 10. října 2019 tato usnesení:

Usnesení číslo 8/2019/1
Zastupitelstvo schvaluje:
Opravu ocelové konstrukce tělocvičny ZŠ ve Slatině nad Zdobnicí č.p. 45 společností S
TAPROM CZ s.r.o. (IČ: 26799375) za cenu 185.110,- Kč bez DPH.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/2019/1 bylo schváleno.

Usnesení číslo 8/2019/2
Zastupitelstvo schvaluje:
Pozemkové parcely číslo 1729/8 a 2170/4 v katastrální území Slatina nad Zdobnicí jsou
dle zákona číslo 13/1997 Sb. § 11 silničním pozemkem.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/2019/2 bylo schváleno.

Usnesení číslo 8/2019/3
Zastupitelstvo schvaluje:
Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobicí na rok 2019 číslo Z/10 v příjmech
a Z/9 ve výdajích ke dni 10/10//2019.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/2019/3 bylo schváleno.

 

Zapsal: Kubíček Radovan