Delegování členů OVK

D E L E G O V Á N Í   Č L E N Ů   O K R S K O V É   V O L E B N Í   K O M I S E

 

V souladu s ustanovením § 17 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a
v souladu s ustanovením § 14 e odst.3 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Senátu Parlamentu ČR
deleguji do okrskové volební komise tyto občany:

 

Kotyzová Pavlína (zapisovatel)        – Slatina nad Zdobnicí 310

Mazurová Květoslava                       – Slatina nad Zdobnicí 79

Paďourová Václava                         – Slatina nad Zdobnicí 87

Hrabalová Hana Mgr.                       - Slatina nad Zdobnicí 157

 

 

Pátého člena okrskové volební komise delegovala 22/08/2020 KSČM a je to pan:
Černoch Vladimír                – Slatina nad Zdobnicí 185

Šestého člena okrskové volební komise delegovala 27/08/2020 koalice pro KRHK KDU-ČSL-VPM a je to pan:
Mazura Tomáš                     - Slatina nad Zdobnicí 19

                                              

 

Mgr. Petr Tůma
starosta obce