Svolání prvního zasedání okrskové volení komise

V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu
České republiky svolávám první zasedání okrskové volební komise takto:

 

První zasedání volební okrskové komise obce Slatina nad Zdobnicí pro volby
do Parlamentu České republiky se uskuteční ve čtvrtek 16. září 2021
v 17:00 hodin v zasedací místnosti 
Obecního úřadu ve Slatině nad Zdobnicí č.p. 198.                          

 

 

Mgr. Petr Tůma
starosta obce