Vyhláška číslo 3/2021

Obecně závazná vyhláška číslo 3/2021
o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci

 

naleznete zde: