POZOR - Odpady nově od 1. ledna 2022

Oznámení pro občany a majitele nemovitostí ve Slatině nad Zdobnicí:

 

Vážení spoluobčané, na základě nového zákona o odpadech a usnesení zastupitelstva obce,
platí v naší obci od 01/01/2022 nová Obecně závazná vyhláška o místním poplatku
za odkládání komunálního odpadu:

https://www.slatinanz.cz/urad/obecne-zavazne-vyhlasky/vyhlaska-cislo-3-2021.html

Je stanovena minimální kapacita směsného odpadu na jednoho občana a měsíc 30 litrů
a poplatek za tento odpad 0,80 Kč za litr. V příloze tohoto „Oznámení“ naleznete
„Ohlášení plátce poplatku“, které nám, prosím, vyplněné odevzdejte
na Obecním úřadě ve Slatině nad Zdobnicí č.p. 198
do 28. února 2022,
kde obdržíte novou známku na svoz odpadu v roce 2022.

To platí pro všechny majitele nemovitostí, společenství vlastníků jednotek
i podnikatelské subjekty vlastnící nemovitosti.

 

Pokud poplatník v nemovitosti nebydlí, i když je v ní registrován, a odvádí
poplatek jinde, je nutno tuto skutečnost doložit potvrzením z jiné obce,
aby nemusel hradit poplatek i v naší obci.

 

Poplatky budou vybírány až na začátku roku 2023. Dle tabulky v příloze
si vyberete požadovaný svoz, který ale nemůže být menší, než je stanovená
minimální kapacita na občana.
Vyhláškou je stanovena povinnost poplatku

za každou nemovitost v katastru naší obce i neobydlenou, používanou k rekreaci.
Za tuto nemovitost majitel následně uhradí minimální poplatek, tedy 288,- Kč za rok.
Jednorázové známky na svoz odpadu, budou pak prodávány pouze majitelům
nemovitostí, kteří mají nahlášen/uhrazen poplatek za rok.

 

Veškeré vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonu 494 594 266 nebo 739 404 954.
Prosím také o trpělivost s případnými obtížemi při zavádění tohoto
pro nás nového způsobu úhrady.

 

V novém roce 2022 přejeme všem mnoho štěstí, zdraví a rodinné pohody.

 

Starosta, zastupitelé a zaměstnanci Obecního úřadu