O projektu

 

Mezi Regionální radou regionu soudržnost Severovýchod se sídlem v Hradci Králové a Obcí Slatina nad Zdobnicí byla 24.10.2008 uzavřena smlouva o poskytnutí dotace na projekt Sportovní a oddechový areál ve Slatině nad Zdobnicí.

Projekt byl realizován na základě chátrajícího a neudržitelného stavu stávajícího sportovního areálu. Cílem bylo vybudovat takový areál, který by odpovídal současným technickým a hygienickým normám, splňuje požadavky obyvatel obce, zájmových kroužků, základní a mateřské školy k provozování sportovních a volnočasových aktivit.

Projekt byl realizován jen za finanční pomoci z fondů EU. Žadatelem o dotaci byla Obec Slatina nad Zdobnicí. Dotace činila 92,5% z celkových výdajů projektu, tedy z 15 262 313 Kč.

Fyzickou realizaci projektu provedla firma SOVIS s.r.o., které bylo předáno staveniště 14.11.2008. Projekt byl ukončen 31.3.2010.

Sportovní areál je uveden do provozu od 1.4.2010.

V případě potřeby kontaktujte správce areálu, p. Josefa Kotyzu, na tel. 736 237 568. 

http://www.rada-severovychod.cz/