Výkazy o plnění rozpočtu 2012

Konečná úprava rozpočtu za rok 2012 - k 20/12/2012