Úprka (Franta) František

* 24. únor 1868   -   Kněždub na Moravě
† 8. září 1929   -   Tuchoměřice u Prahy

V letech 1886 až 1887 se učil v řezbářské škole ve Valašském Meziříčí, od 1889 pracoval v Praze v kamenických dílnách u J.Čapka, A.P.Wagnera a v Schnirchově ateliéru. Jeho dílo čerpá z řemeslné tradice a lze je zahrnout do oblasti lidového žánru ze Slovácka (Drvorubec, 1912). Je typickým výrazem regionálního romantického pokusu dokumentace zanikajícího romantického pokusu dokumentace zanikající folklórní vrstvy národní kultury, pokusem, který se snaží uměle prodlužovat obrozenecký charakter českého umění v době, kdy zakladatelská generace českého moderního umění radikálně odmítá domácí konzervatismus a svou tvořivou aktivitou vřazuje české umění do evropského kontextu, Vedle folklórního žánru vytvořil Úprka četné portréty a pomníky v tehdejší době slavných osob, včetně pomníku padlým hrdinům v Uherském Ostrohu na Moravě (1930).

Podle Encyklopedie českého výtvarného umění, které zpracoval autorský kolektiv Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV za vedení dr. Emanuela Pocheho, DrCs, vydané Academií, nakladatelstvím Československé akademie věd, v Praze 1975, 1. vydání, str. 546. autorka hesla Věra Jirousová.

 

Podkladem je kniha "Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou" vydaná Státním okresním archívem Rychnov nad Kněžnou v roce 2001