Trampota Jan

* 21. květen 1889   -   Praha
† 19. říjen 1942   -   Poděbrady

Jan Trampota je snad nejvýznamnější malíř Slatiny. V letech 1917-1921 studoval na Uměleckoprůmyslové škole u prof. J. Dítěte a na pražské Akademii u prof. J. Preislera večerní akt. Figurální tvorbu v pozdějších letech, zejména po příchodu do Orlických hor, zcela vytlačily náměty krajin. Byly to především krajinné motivy Slatiny nad Zdobnicí a Pěčína, které zařadily Trampotu mezi naše přední krajináře.