Kubíček Josef

* 13. březen 1890   -   Slatina nad Zdobnicí
† 29. listopad 1972   -   Brno

Josef Kubíček se, stejně jako jeho starší bratr Leoš vyučil řezbářství u Josefa Rouse v Žamberku. Přirozený vztah k umění projevil dalším studiem na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, v letech 1911-1913 na Akademii výtvarných umění a v roce 1914 v Mnichově. Po krátkém pobytu ve Slatině a v Nových Hradech se jeho trvalým domovem od roku 1924 stalo Brno. Do českého umění vstupuje Josef Kubíček po 1. světové válce převážně sociálně zaměřenými motivy ze života a práce lidí. Nejoblíbenějším materiálem se mu stalo dřevo. Podnikl studijní cesty do Itálie (1923) a Francie (1924). V roce 1919 byl spoluzakladatelem "Koliby".

Kubíček vyšel z doznívající řezbářské tradice Orlických hor. Řezbářská plastika je určující pro povahu celého jeho díla. Názvy sochařských děl dokládají okruh inspirujících motivů - Utrpení Slovanů ve světové válce (1919), Žebrák (1922), Práce v dole (1922), Umučený (1938). Byl též ovlivněn krásou ženského těla, v němž hledal harmonii pro svá díla.