Krčmářová Julie

* 10. květen 1900   -   Praha
† 25. listopad 1982   -   Praha

Julie Krčmářová, vlastním jménem Julie Křížková byla manželkou řídícího učitele Aloise Krčmáře. Od roku 1917 studovala na soukromé krajinářské škole Aloise Kalvody a dále na figurální škole Rudolfa Vejricha. V krajinářské škole se seznámila s učitelem Aloisem Krčmářem, za kterého se v roce 1924, po skončení studií na Uměleckoprůmyslové škole u prof. V. H. Brunnera, provdala. Od té doby většinu času trávila v podhůří Orlických hor ve Slatině nad Zdobnicí, odkud také čerpala mnohé inspirace ke svým dílům. Častým motivem byly pro ni zejména staré stromy, řeka Zdobnice a v posledních letech také květiny. Těžiště její tvorby bylo v užitném umění. Využívajíc staré techniky voskové batiky vytvářela textilní šátky se soudobým dekorem. V této tvorbě se opírala o věcné, i když stylizované motivy jako jsou listy, květy, ptáci i motivy geometrizující. V tomto oboru patřila k předním tvůrčím osobnostem udávajícím směr dalšího vývoje.