Holý Miloslav

* 4. říjen 1897   -   Praha
† 3. březen 1974   -   Praha

Miloslav Holý je jeden z předních českých malířů, který svou tvorbu, zejména od poloviny 30. let a po roce 1945 spojil s krajinou Orlických hor a jejím podhůřím. Svůj zájem věnoval především Slatině nad Zdobnicí a okolí. Po léta sem zajížděl za motivy a jako profesor pražské Akademie výtvarných umění a pozdější její rektor sem přiváděl za krajinnými náměty také svoje žáky, především Františka Ronovského, Vlastimila Lachouta, Zbyňka Slavíčka a další. Holý sám byl přijat na Akademii v Praze k profesoru J. Preislerovi v roce 1915, ale krátce na to byl povolán do bojů 1. světové války a studia definitivně zahájil až v roce 1918 v grafické speciálce profesora Maxe Švabinského. V letech 1924-1927 byl členem skupiny speciální malby. Vystavoval v řadě zemí celého světa. V letech 1933 a 1948 obdržel výroční ceny České akademie věd a umění.

Mezi nejvýznamnější díla vytvořená Holým v našem kraji patří především dva tématické cykly - Slatinská zahrada (1951-1959) a Slatinský rok (1958-1961). Trvalou součástí Holého tvorby jsou zátiší a figury. Vedle malby olejem a temperou dovedl pro své náměty stejně dobře využít techniky pastelu, litografie, akvarelu i kresby.

Nejvýznamnějším počinem profesora Holého (za přispění učitele Aloise Krčmáře) pro Slatinu je založení obrazárny Kulturního klubu místního zemědělského družstva, pro kterou zapůjčil nebo pomohl získat soubor děl našich předních výtvarných umělců 2. poloviny 19. století a století 20.