19) Profil zadavatele

Obec Slatina nad Zdobnicí provozuje „PROFIL ZADAVATELE“ dle § 28 odst. 1 písm. j)
a § 214 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších
předpisů pro zveřejňování veřejných zakázek

starý profil zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-slatina-nad-zdobnici_910/
nový profil zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/slatinanadzdobnici