Výkazy o plnění rozpočtu 2014

Plnění rozpočtu k 31/12/2014: