Usnesení číslo 21/2014

Na 21. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo
zastupitelstvo obce dne 17. září 2014 toto usnesení:

 

Usnesení číslo 21/2014/1:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

Předání staveniště a zahájení prací na parkovišti u Konzumu proběhne dne 19/09/2014 s tím, že po odkrytí vrchní vrstvy, geolog s projektantem určí nutný postup pro stabilizaci podloží a starosta obce spolu se stavebním dozorem dohlédnou na náklady s ohledem na platnou smlouvu o dílo. O všem budou informováni zastupitelé obce.

 

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo všech 8 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Zapsal: Ing. Kubíček