Usnesení číslo 3/2014

Na 3. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo
zastupitelstvo obce dne 18. prosince 2014 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 3/2014/1

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Úhradu havarijního pojištění za CAS 20 T 81, kterou má obec ve výpůjčce, ve výši 27.687,- Kč
v roce 2014, 2015 a 2016. Navýšení rozpočtu ve výdajích roku 2014 o tuto částku a úhradu v roce
2015 ze zajištění požární ochrany obce.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 1 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/2014/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 3/2014/2

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Cenu stavebních parcel prodávaných obcí od 01/01/2015 ve výši 500 Kč za 1m2, v případě schválení
novely zákona o DPH, která navýší cenu stavebních parcel o21% .

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/2014/2  bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 3/2014/3

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Vnitřní předpis číslo 01/2014 Příkaz k provedení řádné inventarizace za rok 2014 a vnitřní předpis
číslo 02/2014 Plán inventur za rok 2014.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/2014/3  bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 3/2014/4

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Členy hodnotící komise na veřejnou zakázku „Energetické úspory – ZŠ Slatina nad Zdobnicí“ (č.p. 45)
ve složení: předseda Dušek Josef Ing., místopředseda Černoch Vladimír, členové
Tůma Petr Mgr.,
Michalička Martin a Kubíček František Ing.
Náhradníky za členy hodnotící komise na veřejnou zakázku „Energetické úspory – ZŠ Slatina nad Zdobnicí“ (č.p. 45) ve složení: předseda Býček Roman, místopředseda Lasáková Marcela, členové Lebruška Michal, Mačová Jaroslava a Syrovátka Jaroslav.

Členy hodnotící komise na veřejnou zakázku „Energetické úspory – MŠ Slatina nad Zdobnicí“ (č.p. 270)
ve složení: předseda Dušek Josef Ing., místopředseda Černoch Vladimír, členovéTůma Petr Mgr.,
Michalička Martin a Kubíček František Ing. Náhradníky za členy hodnotící komise na veřejnou zakázku „Energetické úspory – MŠ Slatina nad Zdobnicí“ (č.p. 270) ve složení: předseda Býček Roman, místopředseda Lasáková Marcela, členové Lebruška Michal, Mačová Jaroslava a Syrovátka Jaroslav.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/2014/4  bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 3/2014/5

Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) pronájem místnosti o rozloze 19 m2 v obecním domě č.p. 38 za cenu 1,- Kč za rok od 01/01/2015 na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědí a starostu obce pověřuje k podepsání příslušné smlouvy.

b) schvaluje vyplácení odměn zastupitelům obce ve volebním období 2014 – 2018 od 06/11/2014.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/2014/5  bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 3/2014/6

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Změnu rozpočtu obce za rok 2014 číslo 20 v příjmech a číslo 21 ve výdajích ke dni 18/12/2014.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/2014/6  bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 3/2014/7

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Rozpočet obce Slatina nad Zdobnicí na rok 2015 jako vyrovnaný ve výši 11.785.000,- Kč v příjmech
i ve výdajích.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/2014/7  bylo schváleno.

 

Zapsal: Ing. Kubíček František