Výkazy o plnění rozpočtu 2016

Plnění rozpočtu k 31/12/2016: