Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

dle Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

naleznete zde: