Kontejner na textil
Tisk článku

Kojtejner na nepotřebný textil

Sběr oděvů a textilních materiálů

Kontejner na textil je umístěn na těchto stanovištích:

Sběrný dvůr naproti Obecnímu úřadu ve Slatině nad Zdobnicí

OTEVŘENO: pondělí a středa 14:00 – 17:00 

Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do tohoto
speciálního kontejneru použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný
do igelitových tašek nebo pytlů.
Volný textil se při vyvážení a manipulaci
může znehodnotit.

Tisk článku