Pravidla požární bezpečnosti
Tisk článku

Plán preventivně výchovné činnosti

Plán preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany na roky 2020 - 2030

 

Pro splnění § 29 odst. 1 písm. n) zákona číslo 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů obec Slatina nad Zdobnicí ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje zpracovalo tento plán preventivně výchovné činnosti na roky 2020 - 2030

 

Preventivně výchovná činnost obce se zaměří na:

 

1. Metodickou pomoc pro fyzické osoby nebo právnické osoby při zajišťování požární ochrany poskytovanou odborně způsobilou osobou dle § 11 zákona o požární ochraně.

Tato pomoc spočívá v tom, že obyvatelé obce mohou vznášet dotazy týkající se požární prevence. Písemné dotazy mohou odevzdávat v době úředních hodin na Obecním úřadě s uvedením adresy tazatele. Odpověď dotazovanému bude odeslána či v případě uvedení telefonního čísla zodpovězena v co nejkratší době maximálně však do 30 dnů od vznesení dotazu.

2. Názorná propagace požární prevence na webových stránkách obce, na obecních akcích – Pouťové oslavy a Dožínky, kde budou prezentovány a zveřejněny tyto články:

 

CO BYCHOM MĚLI VĚDĚT O POŽÁRNÍ OCHRANĚ

KDO JSOU HASIČI A CO DĚLAJÍ

PRVNÍ POMOC PŘI POPÁLENINÁCH A NADÝCHÁNÍ SE KOUŘE

 

3. Obec bude pokračovat ve spolupráci s HZS ČR při zajišťování preventivně výchovné činnosti.

4. Obec bude pokračovat ve spolupráci s občanskými sdruženími, veřejně prospěšnými organizacemi a jinými orgány a organizacemi působícími na úseku požární ochrany.

5. Obec nadále informuje občany o požární prevenci pomocí kabelové televize a webových stránek obce www.slatinanz.cz.

 

Zpracoval: Mgr. Tůma Petr – starosta obce Slatina nad Zdobnicí

Ve Slatině nad Zdobnicí dne 06/01/2020

V příloze naleznete:

- Co bychom měli vedět o požární ochraně
- Kdo jsou hasiči a co dělají
- První pomoc při popáleninách a nadýchání se kouře

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cbmvopo.pdf 658.5 Kb
kjhacd.pdf 477.8 Kb
pppp.pdf 964 Kb
Tisk článku
Tisk článku

Směrnice číslo 01/2020

o zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastňuje větší počet osob

naleznete zde:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
s-01-2020.pdf 887.2 Kb
Tisk článku