Obědy ve škole

Odběr obědů ve školní jídelně ve Slatině nad Zdobnicí

Do vlastních jídlonosičů

Pondělí až pátek od 11,00 hodin

Základní škola a Mateřská škola

Slatina nad Zdobnicí č.p. 45

Vedoucí:         Koutská Jana http://www.skolaslatina.cz/skolni-jidelna/

Telefon:          739999868

Cena:              75,- Kč/1oběd (polévka+hl.jídlo)

ZDRAVÉ  VAŘENÍ…