Rozpočet
Tisk článku

Závěrečný účet 2019

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2019

Obec Slatina nad Zdobnicí  IČ 00275395

 

přílohy:  

1.   zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

2.   zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2019

3.   výsledek hospodaření obce k 31.12.2019

4.   výpisy běžných účtů k 31.12.2019

5.   zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2019

6.   výsledky inventarizace obecního majetku k 31.12.2019

7.   výkaz pro hodnocení hospodaření plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2019

8.   rozvaha (bilance) k 31.12.2019

9.   příloha účetní závěrky k 31.12.2019

10. výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019

11. závěrečné zápisy

12. meziroční převody

13. konečný účet rozvažný

14. počáteční účet rozvažný

15. Rozvaha k 31.12.2019 Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

16. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019 Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

17. Příloha účetní závěrky k 31.12.2019 Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

18. Finanční vypořádání dotací k 31.12.2019 Základní škola a Mateřská škola

      Slatina nad Zdobnicí

19. Rozbor hospodaření zřízené příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola  

      Slatina nad Zdobnicí v roce 2019

20. Rozpočtová zodpovědnost

naleznete zde:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
0.seznam-priloh949789667.pdf 557.5 Kb
1.prezkum-hospodareni-za-rok-2019.pdf 420.7 Kb
2.zapis-z-dilciho-prezkoumani-za-rok-2019.pdf 3043.3 Kb
3.vysledek-hospodareni-obce-k-31.12.2019.pdf 7708.4 Kb
4.vypisy-beznych-uctu-k-31.12.2019.pdf 904 Kb
5.zprava-o-vysledcich-financnich-kontrol-za-rok-2019.pdf 2064.2 Kb
6.-inventarizacni-zprava.pdf 838.3 Kb
7.vykaz-pro-hodnoceni-hospodareni-plneni-rozpoctu-usc-k-31.12.2019.pdf 70.2 Kb
8.rozvaha-bilance-31.12.2019.pdf 61.3 Kb
9.priloha-ucetni-zaverky-k-31.12.2019.pdf 132.2 Kb
10.vykaz-zisku-a-ztraty-k-31122019581715614.pdf 59.6 Kb
11.zaverecne-zapisy-2019136093913.pdf 930 Kb
12.mezirocni-prevody397935720.pdf 40.7 Kb
13.konecny-ucet-rozvazny583463145.pdf 35 Kb
14.pocatecni-ucet-rozvazny486406394.pdf 46.6 Kb
15.rozvaha-k-31.12.2019-zs.ms855943961.pdf 58.9 Kb
16.vykaz-zisku-a-ztrat-31.12.2019-zs.ms505952087.pdf 49.9 Kb
17.priloha-31.12.2019-zs.ms693520251.pdf 112.2 Kb
18.-financni-vyporadani-dotaci-k-31.12.2019-zs.ms383572968.pdf 4044.1 Kb
19.rozbor-hospodareni-2019534456885.pdf 1415.2 Kb
20.-rozpoctova-odpovednost261906654.pdf 406.7 Kb
Tisk článku