Rozpočet
Tisk článku

Závěrečný účet 2020

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2020

Obec Slatina nad Zdobnicí  IČ 00275395

 

přílohy:  

1.   zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

2.   zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2020

3.   výsledek hospodaření obce k 31.12.2020

4.   výpisy běžných účtů k 31.12.2020

5.   zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2020

6.   výsledky inventarizace obecního majetku k 31.12.20

7.   výkaz pro hodnocení hospodaření plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2020

8.   rozvaha (bilance) k 31.12.2020

9.   příloha účetní závěrky k 31.12.2020

10. výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020

11. závěrečné zápisy

12. meziroční převody

13. konečný účet rozvažný

14. počáteční účet rozvažný

15. Rozvaha k 31.12.2020 Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

16. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020 Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

17. Příloha účetní závěrky k 31.12.2020 Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

18. Finanční vypořádání dotací k 31.12.2020 Základní škola a Mateřská škola       Slatina nad Zdobnicí

19. Rozpočtová zodpovědnost

20. Finanční vypořádání 2020

naleznete zde:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1.-zprava-slatina-nad-zdobnici-2020.pdf 498.8 Kb
2.-zapis-dilci-slatina-nad-zdobnici-2020.pdf 352.5 Kb
3.-vysledek-hospodareni-obce-za-rok-2020987778352.pdf 7251.8 Kb
4.-vypisy-beznych-uctu-k-31.12.2020.pdf 1878.5 Kb
5.-zprava-o-vysledcich-financnich-kontrol-za-rok-2020.pdf 604.9 Kb
6.-inventarizacni-zprava-2020.pdf 201.6 Kb
7.-fin-1220.pdf 173.7 Kb
8.-rozvaha-1220.pdf 212.4 Kb
9.-priloha-1220.pdf 310.1 Kb
10.-vykaz-zisku-a-ztrat-1220.pdf 206.7 Kb
11.-zaverecne-zapisy.pdf 647.3 Kb
12.-mezirocni-prevody.pdf 3055.9 Kb
13.-konecny-ucet-rozvazny.pdf 1132.2 Kb
14.-pocatecni-ucet-rozvazny.pdf 5809.7 Kb
15.-zs-slatina-rozvaha-12.2020.pdf 58.9 Kb
16.-zs-slatina-vykaz-zisku-12.2020.pdf 49.4 Kb
17.-zs-slatina-priloha-12.2020.pdf 113 Kb
18.-vyuctovani-dotaci-zs-2020-slatina-n.-zd..pdf 907.7 Kb
19.-rozpoctova-odpovednost.pdf 66 Kb
20.-financni-vyporadani.pdf 2178.2 Kb
Tisk článku