Rozpočet
Tisk článku

Závěrečný účet 2021

Obec Slatina nad Zdobnicí  IČ 00275395

 

přílohy:  

 

1.   zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

2.   zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021

3.   záznam o projednání zprávy  2021

4.   výpisy běžných účtů k 31.12.2021

5.   zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2021

6.   výsledky inventarizace obecního majetku k 31.12.2021

7.   výkaz pro hodnocení hospodaření plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2021

8.   rozvaha (bilance) k 31.12.2021

9.   výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021

10. příloha účetní závěrky k 31.12.2021

11. Rozvaha k 31.12.2021 Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

12. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021 Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

13. Příloha účetní závěrky k 31.12.2021 Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

14. Rozpočtová odpovědnost

15. Finanční vypořádání 2021

16. výsledek hospodaření obce k 31.12.2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1.-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2021734903539.pdf 502.4 Kb
2.-zapis-z-dilciho-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2021614969140.pdf 336.8 Kb
3.-zaznam-o-projednani-zpravy-2021972494674.pdf 318.9 Kb
4.-vypisy-beznych-uctu329164541.pdf 913.2 Kb
5.-zprava-o-vysledcich-financnich-kontrol-2021772477141.pdf 597.8 Kb
6.-inventarizacni-zprava-2021220567662.pdf 202.2 Kb
7.-vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-fin-1221553868150.pdf 175 Kb
8.-rozvaha-k-31.12.-2021267248459.pdf 212.2 Kb
9.-vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.-2021491948641.pdf 206.8 Kb
10.-priloha-k-31.12.-2021292787483.pdf 310.9 Kb
11.-zs-slatina-rozvaha-k-31.12.2021876954545.pdf 78.9 Kb
12.-zs-slatina-vykaz-zisku-31.12.2021997906003.pdf 68.2 Kb
13.-zs-slatina-priloha-k-31.12.2021878437856.pdf 128.4 Kb
14.-rozpoctova-odpovednost-2021259951150.pdf 66 Kb
15.-financni-vyporadani-2021330677361.pdf 910.7 Kb
16.-vysledek-hospodareni-obce-k-31.12.2021443146717.pdf 7439 Kb
Tisk článku