Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 09/2012

Usnesení z devátého veřejného zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí ze dne 27. září 2012

1) Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) žádost o dotaci na rozvoj kultury v naší obci od MAS Splav

b) Smlouvu o poskytnutí prostředků na neinvestiční náklady pro Základní školu a Mateřskou školu Slatina nad Zdobnicí s obcí Pěčín na celkovou částku 26.250,- Kč

c) Dohodu o poskytnutí prostředků na neinvestiční náklady pro Základní školu a Mateřskou školu Slatina nad Zdobnicí s obcí Kameničná na celkovou částku 50.000,- Kč

d) Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2007312/VB/1 s ČEZ Distribuce a.s.

e) Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského vedení a zařízení a

o omezení užívání nemovitosti se Správou silnic Královéhradeckého kraje

f) zvolení paní Magdaleny Kalousové (bydliště Slatina nad Zdobnicí 72) jako přísedící

u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou od 29/01/2013 do 29/01/2017

g) sepsání smlouvy o zajištění pracovní lékařské péče pro zaměstnance Obecního úřadu ve Slatině nad Zdobnicí s MUDr. Plškem Zdeňkem

h) prodej části pozemku 518/4 (dle plánku) manželům Janě a Martinu Špilarovým (Slatina nad Zdobnicí 43) za cenu 20,- Kč za 1m2

i) rozpočtové změny schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobnicí na rok 2012

 

2) Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh manželů Hrdinových na výměnu pozemku číslo 2071/1 za obecní pozemek 1751/1

 

3) Zastupitelstvo obce ukládá:

a) starostovi obce - připravit harmonogram na vytvoření nového územního plánu naší obce –

do 20/12/2012

b) starostovi obce – zajistit vytvoření studie stavu a potřebných oprav hospody U Kostela

panem Bohuslavem Obstem – do 31/10/2012

b) místostarostovi obce – zadat vytvoření cenové nabídky na opravu cest – do 20/12/2012

Zapsal: Ing. Kubíček

Tisk článku