Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 10/2015

Na 10. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo
zastupitelstvo obce dne 8. října 2015 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 10/2015/1

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Dodatek číslo 4 Smlouvy o dílo číslo 1/2015“Energetické úspory – MŠ Slatina nad Zdobnicí“, která snižuje cenu
díla o 55.474,06 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k jeho podepsání.

 

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 10/2015/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 10/2015/2

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Dodatek číslo 4 Smlouvy o dílo číslo 2/2015“Energetické úspory – ZŠ Slatina nad Zdobnicí“, která navyšuje cenu
díla o 65.131,82Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k jeho podepsání.

 

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 10/2015/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 10/2015/3

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Bere na vědomí vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje ze dne 27/08/2015, schvaluje rozšíření
opravy obecních komunikací o 312.059,78 Kč bez DPH a pověřuje starostu k podepsání příslušných smluv.

 

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 10/2015/3 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 10/2015/4

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobnicí na rok 2015 číslo 9 ve výdajích.

 

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 10/2015/4 bylo schváleno.

 

 

Zapsal: Ing. Kubíček

Tisk článku