Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 11/2015

Na 11. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo
zastupitelstvo obce dne 23. listopadu 2015 tato usnesení:

Usnesení číslo 11/2015/1

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Dodatek číslo 5 Smlouvy o dílo číslo 2/2015“Energetické úspory – ZŠ Slatina nad Zdobnicí“,
která snižuje cenu díla o 188.317,35 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k jeho podepsání.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 11/2015/1 bylo schváleno.
 

Usnesení číslo 11/2015/2

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na obnovu a výchovu lesních porostů
na částku 4.860,- Kč a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na financování
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce číslo 15JPO03-0186 na částku 6.000,- Kč, příjem obou dotací
do rozpočtu obce a pověřuje starostu obce k jejich podepsání.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 11/2015/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 11/2015/3

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Prodej pozemkové parcely číslo 204/9 a 204/34 v k.ú. Slatina nad Zdobnicí o celkové výměře 1000 m2
za 420,- Kč za 1 m2 celkem za 420.000,- Kč panu Kohlovi Vojtěchovi DiS. bytem Vyhnánov 62, Doudleby
nad Orlicí 517 42 narozen 1985 a pověřuje starostu k podepsání kupní smlouvy a smlouvy o úschově peněz
do převodu pozemku u schovatele STAIKA
rychnovská realitní kancelář, v.o.s. (IČ:48155900)

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 11/2015/3 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 11/2015/4

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobnicí na rok 2015 číslo 10 v příjmech a ve výdajích.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 11/2015/4 bylo schváleno.

 

 

Zapsal: Ing. Kubíček

Tisk článku