Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 14/2013

Na 14. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo
zastupitelstvo obce (dále jen ZO) dne 11. října 2013 tyto usnesení:

 

Usnesení číslo 14/2013/1:

 

a) ZO schvaluje podání žádosti do operačního programu životní prostředí Ministerstva
životního prostředí ČR s projektovým záměrem „Realizace úspor energií v objektech
ZŠ a MŠ ve Slatině nad Zdobnicí“ v termínu do 29/11/2013 do 16:00 hodin.

b) ZO schvaluje, aby žádost vypracovala společnost Czechia-Moravia spol. s r.o.
Vysoké Mýto (IČ:28819667), se kterou podepíše starosta obce příslušné smlouvy.

c) ZO schvaluje, aby veškeré podklady pro podání žádosti zajistila společnost
Czechia-Moravia spol. s r.o. Vysoké Mýto (IČ:28819667), se kterou podepíše
starosta obce příslušné smlouvy.

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo 8 přítomných zastupitelů,
nikdo nebyl proti a jeden se zdržel hlasování.

 

Usnesení číslo 14/2013/2:

 

ZO schvaluje změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobnicí pro rok 2013
číslo 11 v příjmech i ve výdajích ke dni 11/10/2013.

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo všech 9 přítomných zastupitelů,
nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. 


Zapsal: Ing Kubíček

Tisk článku