Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 16/2014

Na 16. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo
zastupitelstvo obce (dále jen ZO) dne 19. března 2014 tyto usnesení:

Usnesení číslo 16/2014/1:

ZO schvaluje změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobnicí pro rok 2014 číslo1 v příjmech
a ve výdajích ke dni 19/03/2014.

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo všech 10 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení číslo 16/2014/2:

ZO schvaluje:

a) nákup elektrické energie pro veřejné osvětlení na Českomoravské komoditní burze v Kladně společností
FIN-servis a.s. (IČ: 26439573).

b) kupní smlouvu číslo Z0141142 na dodávku kulatiny společnosti Stora Enzo Wood Product Ždírec s.r.o.
a kupní smlouvu číslo 139/2014/01 na dodávku kulatiny společnosti Wotan Forest a.s.

c) vytvoření pasportu komunikací obce Slatina nad Zdobnicí od pana Ing. Flegla Jaroslava (IČ: 45546525)
a podniknutí příslušných kroků pro přípravu stavebního povolení na nové parkoviště u Konzumu projekční
kanceláří Ing. Jiří Adamec Letohrad (IČ:12984973) na 12 parkovacích míst s možností rozšíření.

d) koupi dvou měřičů rychlosti DR400 od pana Jiřího Darebníčka (IČ:15216535) v ceně 135.819,- Kč
včetně DPH a přípravu odběru elektrické energie pro jejich napájení ze sloupů veřejného osvětlení.

e) příspěvek z rozpočtu obce ve výši 15.000,- Kč na zakoupení přenosného rentgenu do Oblastní nemocnice
v Rychnově nad Kněžnou.

f) uzavření smlouvy o dílo s panem Tausigem Miroslavem (IČ: 18892655) na dodávku 150 ks
„sběratelských karet“ určených na propagaci Slatinské galerie.

g) program Slatinské pouti: pátek 08/08/2014 divadelní představení s SDH Slatina nad Zdobnicí,
sobota 09/08/2014 turnaj a zábava s TJ Sokol Slatina nad Zdobnicí, neděle 10/08/2014 kapela
Vysočinka s 
MS Slatina-Rybná.

h) Vyhlášku č. 1/2014 "Požární řád obce" ke dni 19/03/2014.

ZO nechvaluje:

Prodej obecních pozemků 420/1, 423/1 a a části pozemku 2205/3 v k.ú Slatina nad Zdobnicí.

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo všech 10 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Zapsal: Ing. Kubíček František 

Tisk článku