Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 18/2014

Na 18. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo zastupitelstvo obce

dne 29. července 2014 tyto usnesení:

 

Usnesení číslo 18/2014/1:

Zastupitelstvo obce schvaluje:

prodej pozemkové parcely číslo 204/18 v k.ú. Slatina nad Zdobnicí o výměře 973 m2 za 420,- Kč za 1m2 celkem za 408.660,- Kč manželům Stanislavu Šípkovi (narozen 1971) a Blance Šípkové (narozena 1967), oba bytem Rychnov nad Kněžnou a pověřuje starostu k podepsání kupní smlouvy a smlouvy o úschově peněz do převodu pozemku u schovatele STAIKA rychnovská realitní kancelář, v.o.s. (IČ:48155900)

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo všech 10 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Usnesení číslo 18/2014/2:

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Uzavření smlouvy o dočasné adopci hrobového zařízení významného hrobu Marie Hübnerové se Správou pražských hřbitovů p.o. (IČ:4524801) na dobu deseti let za cenu 7.350,- Kč.Dále pověřuje starostu obce, aby oslovil odborníky na opravy významných hrobů a projednal s nimi náklady na opravu spolu s možností získání dotace na opravu hrobu a pamětní desky v souvislosti se stopadesátiletým výročím narození paní Hübnerové v roce 2015.

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo všech 10 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Zapsal: Ing. Kubíček František

Tisk článku