Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 19/2014

Na 19. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo
zastupitelstvo obce dne 28. srpna 2014 tyto usnesení:

 

Usnesení číslo 19/2014/1:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

  1. Dodavatele na realizaci parkoviště u Konzumu STAVOS Dobruška s.r.o. IČ: 49284169 za cenu 878.775,- Kč bez DPH plus nutné náklady – projekt, stavební povolení, geologický      průzkum a stavební dozor celkem za 80 tis. Kč bez DPH a zplnomocňuje starostu obce k podepsání příslušných smluv.
  2. Dodavatele na první část opravy místní komunikace p.č. 2141/1, 2141/4, 2141/6 a 2141/7 společnost STAVITELSTVÍ DS s.r.o. IČ: 25932381 za cenu 942.770,- Kč bez DPH a zplnomocňuje starostu obce k podepsání příslušných smluv.
  3. Dodavatele na částečnou opravu chodníku pana Hájka Jiřího za cenu 282.505,- Kč bez DPH a zplnomocňuje starostu obce k podepsání příslušných smluv.
  4. Výběrové řízení na projekt „Energetické úspory – ZŠ Slatina nad Zdobnicí“ a „Energetické úspory – MŠ Slatina nad Zdobnicí“ včetně příslušných projektů a specifikací v celkové ceně 151.000,- Kč bez DPH provede společnost Czechia-Moravia spol. s r.o. IČ: 28819667. A zplnomocňuje starostu obce k podepsání příslušných smluv.

 

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo všech 8 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Usnesení číslo 19/2014/2

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

  1. Instalaci závory na cestu do obecních lesů od Javornice/Betléma za cenu 30 tis. Kč a navýšení nákladů na správu obecních lesů o další částku 72 tis. Kč.
  2. Provedení pískování, zatahování a hloubkového provzdušnění poloviny fotbalového hřiště. Provede Ing. Pavel Král – Štarnov 10, IČ:70251738 za cenu 25 tis. Kč. bez DPH a nákup 18 tun písku za 5 tis. Kč bez DPH.
  3. Uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části Královéhradeckého kraje na autobusovou linku číslo 700982.
  4. Vytvoření geometrického plánu  na část obecního pozemku u č.p. 64 ve Slatině nad Zdobnicí a sepsání příslušných smluv v souladu se zákonem o obcích.

 

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo všech 8 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Usnesení číslo 19/2014/3

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

Změnu rozpočtu obce za rok 2014 číslo 11 v příjmech a číslo 12 ve výdajích.

 

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo všech 8 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.


Usnesení číslo 19/2014/4

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

  1. Možnosti prodeje pozemků číslo 2186/1, 2186/2, 2175/1 a části pozemku 873/1 prozkoumá starosta spolu s místostarostou obce a paní Marcelou Lasákovou a budou zastupitele informovat na dalším zasedání zastupitelstva.
  2. Starosta obce požádá občany o neprovádění hlučných činností, jako je sekání trávy, dřeva atd. v nočních hodinách o svátcích a o nedělích upozorněním v kabelové televizi.

 

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo všech 8 přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Zapsal: Ing. Kubíček

 

 

Tisk článku