Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 2/2018

Na 2. zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí
bylo 
dne 20. listopadu 2018 usneseno takto:

Usnesení číslo 2/2018/1 

Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí volí místostarostou
Syrovátku Jaroslava.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 6
Usnesení číslo 2/2018/1 nebylo schváleno.

Usnesení číslo 2/2018/2
Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí volí místostarostou
Kubíčka Radovana.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 2 Zdrželi se 1
Usnesení číslo 2/2018/2 bylo schváleno.

Usnesení číslo 2/2018/3
Zastupitelstvo obce schvaluje Výzvu k podání nabídky včetně
zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky na veřejnou
zakázku na stavební práce „Tělocvična Slatinanz“ a pověřuje
starostu obce k jejímu podpisu a vyhlášení.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení číslo 2/2018/3 bylo schváleno.

Usnesení číslo 2/2018/4
Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí pověřuje Základní školu
a Mateřskou školu Slatina nad Zdobnicí (IČ:70980730) ke sběru papíru.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení číslo 2/2018/4 bylo schváleno.

Usnesení číslo 2/2018/5
Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí schvaluje změnu schváleného
rozpočtu obce Slatina nad Zdobnicí pro rok 2018 číslo RO/207
v příjmech a číslo RO/207 ve výdajích ke dni 20/11/2018.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení číslo 5/2018/5 bylo schváleno.

 

Zapsal: Kubíček Radek

Tisk článku