Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 20/2014

Na 20. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo
zastupitelstvo obce dne 10. září 2014 tyto usnesení:

 

Usnesení číslo 20/2014/1:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

Starosta obce, spolu s místostarostou a Ing. Duškem projednají s odborníkem ze Stavitelství DS Rychnov a s projektantem Ing. Adamcem možnost asfaltového povrchu s ohledem na podloží nebo jiné alternativy. A připraví možnost likvidace zeminy (bez nebezpečných látek) v obci. Vše v termínu do 17/09/2014.

 

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo všech devět přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Usnesení číslo 20/2014/2

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

Zhotovení přípojky k plánovaným rodinným domům v oblasti „Na Rybízovně“ od společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. IČ:48150029 za cenu 64.106,- Kč s DPH a výkopové práce v hodnotě 24.200,- Kč s DPH, navýšení rozpočtu ve výdajích tohoto roku o částku 88.306,- Kč a zplnomocňuje starostu obce k podepsání příslušných smluv.

 

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo všech devět přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

Usnesení číslo 20/2014/3

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

Příspěvek na pečovatelskou službu pro paní Stanislavu Šreibrovou, bytem Slatina
nad Zdobnicí 15, ve výši 1.000,- Kč měsíčně a navýšení rozpočtu obce tohoto roku
ve výdajích o částku 4.000,- Kč.

 

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo všech devět přítomných zastupitelů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

 

 

Zapsal: Ing. Kubíček

Tisk článku