Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 28/2018

Na 28. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí
schválilo zastupitelstvo obce dne 28. června 2018 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 28/2018/1
Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Celoroční hospodaření Obce Slatina nad Zdobnicí a Závěrečný účet obce za rok 2017
  včetně zprávy Krajského úřadu Královehradeckého kraje o výsledku přezkoumání
  hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad se závěrem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
 2. Účetní závěrku Obce Slatina nad Zdobnicí za rok 2017.
 3. Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Slatina nad Zdobnicí za rok 2017.
 4. Výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Slatina nad Zdobnicí za rok 2017.
  Příspěvková organizace dosáhla za rok 2017 hospodářského výsledku po zdanění z hlavní
  činnosti ve výši 0 Kč. V doplňkové činnosti bylo za rok 2017 dosaženo výsledku hospodaření
  ve výši 53.001,97 Kč a z úplat za předškolní vzdělávání 58.995,78 Kč.
 5. Přesun dosaženého hospodářského výsledku Základní školy a Mateřské školy Slatina nad
  Zdobnicí z doplňkové činnosti v částce 53.001,97 Kč do fondu odměn této příspěvkové
  organizace a z výnosů úplat za předškolní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy
  Slatina nad Zdobnicí v částce 58.995,78 Kč do rezervního fondu této příspěvkové organizace.
  Rovněž zastupitelstvo obce ukládá proúčtovat schválený přesun do 31/08/2018. 


  Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
  Usnesení č. 28/2018/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 28/2018/2
Zastupitelstvo schvaluje:

 1. Příjem dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého
  kraje č. 18POVU1-0085 na částku 588.000,- Kč a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
 2. Uzavření Pachtovní smlouvy číslo 435 na obecní pozemky o celkové rozloze 16,6345 ha se
  společností ZDOBCICE a.s. (IČ: 48173291) a pověřuje starostu obce k jejímu podepsání.
 3. Uzavření smlouvy se společností Profesionálové a.s. (IČ:28806123) na urbanistickou
  zástavbovou studii lokality rodinných domů Na Rybízovně za cenu 27.000,- Kč bez DPH
  a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. Navýšení rozpočtu obce ve výdajích na
  tuto akci o 50.000,- Kč.
 4. Studii s názvem II/310 Kameničná, prostorová úprava křižovatky společnosti MDS PROJEKT s.r.o.
 5. Záměr pronájmu části obecní parcely číslo 3004 o výměře 100 m2 za cenu 1.000,- Kč měsíčné.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 28/2018/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 28/2018/3
Zastupitelstvo schvaluje:

Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobicí na rok 
2018 číslo RO/204 v příjmech a ve výdajích.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 28/2018/3 bylo schváleno.

 

Zapsal: Ing. Kubíček František

Schválený závěrečný účet obce za rok 2017 naleznete zde:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1.auditorska-zprava-za-r.2017847874069.pdf 7347.7 Kb
10.vykaz-zisku-a-ztrat-2017617722085.pdf 59.6 Kb
11.zaverecne-zapisy-2017677546695.pdf 914.6 Kb
12.mezirocni-prevody929829991.pdf 4498 Kb
13.konecny-ucet-rozvazny-2017986155918.pdf 1907.3 Kb
14.pocatecny-ucet-rozvazny-2018698035172.pdf 8297.4 Kb
15.rozvaha-zs-ms-slatina-n-z-862841333.pdf 61.7 Kb
16.vysledovka-zs-ms-slatina-n-z-219584899.pdf 52.2 Kb
17.priloha-2017-zs-ms-slatina-n-z-825046226.pdf 105.5 Kb
18.financni-vyporadani-dotaci-2017-zs-a-ms571496374.pdf 811.4 Kb
19.-rozbor-hospodareni-2017-zs-a-ms-698801583.pdf 1797.7 Kb
2.auditorska-zprava-dilci236316063.pdf 3384.3 Kb
20.-rozpoctova-zodpovednost580263411.pdf 441.8 Kb
3.vysledek-hospodareni-2017653981110.pdf 4144.5 Kb
4.bankovni-ucty-k-31.12.2017387316971.pdf 840.4 Kb
5.zprava-o-financ.kontrolach775150290.pdf 896.6 Kb
6.inventarizacni-zprava517902867.pdf 3048.8 Kb
7.vykaz-hospodareni-2017666659447.pdf 70.1 Kb
8.rozvaha-2017116769117.pdf 61.7 Kb
9.priloha421095551.pdf 130.2 Kb
Tisk článku