Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 4/2015

Na 4. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo
zastupitelstvo obce dne 7. ledna 2015 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 4/2015/1

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Zhotovitele na akci“ „Energetické úspory – MŠ Slatina nad Zdobnicí“ pana Václava Daňka – LAGUNA se sídlem Masarykovo náměstí 3, 517 01 Solnice, IČ:41250257 za cenu 3.163.582,- Kč bez DPH plus 5% rezerva. Technický dozor na akci „Energetické úspory – MŠ Slatina nad Zdobnicí“  pana Obsta Bohuslava DiS bydliště 561 85 Česká Rybná 92, IČ:74162225 za cenu 102.900,- Kč bez DPH. Příkazní smlouvu číslo 071 na dotační management na akci „Energetické úspory – MŠ Slatina nad Zdobnicí“ se společností Czechia-Moravia spol. s r.o. se sídlem Luční 296, 566 01 Choceň, IČ:28819667 za cenu 6.000,- Kč bez DPH měsíčně a pověřuje starostu obce k podepsání příslušných smluv.

Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/2015/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 4/2015/2

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Zhotovitele na akci“ „Energetické úspory – ZŠ Slatina nad Zdobnicí“ pana Tomáše Kozla se sídlem Mistrovice 222, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ:72844078 za cenu 4.254.475,- Kč bez DPH plus 5% rezerva. Technický dozor na akci „Energetické úspory – ZŠ Slatina nad Zdobnicí“  pana Obsta Bohuslava DiS bydliště 561 85 Česká Rybná 92, IČ:74162225 za cenu 139.900,- Kč bez DPH. Příkazní smlouvu číslo 070 na dotační management na akci „Energetické úspory – ZŠ Slatina nad Zdobnicí“ se společností Czechia-Moravia spol. s r.o. se sídlem Luční 296, 566 01 Choceň, IČ:28819667 za cenu 6.000,- Kč bez DPH měsíčně a pověřuje starostu obce k podepsání příslušných smluv.

Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/2015/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 4/2015/3

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Příjem dotace na hospodaření v lesích od Královéhradeckého kraje ve výši 18.030,- Kč.

Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/2015/3 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 4/2015/4

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje na období 14/12/2014 – 12/12/2015.

Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/2015/4 bylo schváleno.

 

Zapsal: Ing. Kubíček František

 

Tisk článku