Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 7/2019

Na 7. zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí
schválilo zastupitelstvo obce dne 18. července 2019 toto usnesení:

Usnesení číslo 7/2019/1 

Zastupitelstvo schvaluje:
Na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku „15 P – Slatina
nad Zdobnicí, Slatina nad Zdobnicí“ na zasíťování stavebních
parcel dodavatele společnost VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné
nad Orlicí (IČ: 45537186) za cenu 13.936.334,37 Kč bez DPH
a pověřuje starostu obce k podpisu příslušných smluv a dokumentů.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/2019/1 bylo schváleno.

Zapsal: Kubíček Radovan

Tisk článku