Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 8/2015

Na 8. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo
zastupitelstvo obce dne 24. července 2015 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 8/2015/1:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Dodatek číslo 2 Smlouvy o dílo číslo 1/2015“Energetické úspory – MŠ Slatina nad Zdobnicí“, která navyšuje cenu díla o 241.350,57 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k jeho podepsání.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/2015/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 8/2015/1:

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Dodatek číslo 2 Smlouvy o dílo číslo 2/2015“Energetické úspory – ZŠ Slatina nad Zdobnicí“, která navyšuje cenu díla o 242.973,98 bez DPH Kč a pověřuje starostu obce k jeho podepsání.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/2015/2 bylo schváleno.

 

 

Zapsal: Ing. Kubíček

Tisk článku