Usnesení ze zasedání
Tisk článku

Usnesení číslo 9/2015

Na 9. veřejném zasedání zastupitelstva obce Slatina nad Zdobnicí schválilo
zastupitelstvo obce dne 19. srpna 2015 tato usnesení:

 

Usnesení číslo 9/2015/1

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Dodatek číslo 3 Smlouvy o dílo číslo 1/2015“Energetické úspory – MŠ Slatina nad Zdobnicí“, která snižuje
cenu díla o 13.439,84 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k jeho podepsání.

 

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/2015/1 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 9/2015/2

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Dodatek číslo 3 Smlouvy o dílo číslo 2/2015“Energetické úspory – ZŠ Slatina nad Zdobnicí“, která navyšuje
cenu díla o 15.422,71 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k jeho podepsání.

 

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/2015/2 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 9/2015/3

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Místa pro uzavírání občanských obřadů na parcelách číslo PK 405,406, 312/1, 312/3, 312/8,
st. 453/1 a st. 556 v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí.

 

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/2015/3 bylo schváleno.

 

Usnesení číslo 9/2015/4

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Změnu schváleného rozpočtu obce Slatina nad Zdobnicí na rok 2015 číslo 8 v příjmech i ve výdajích.

 

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/2015/4 bylo schváleno.

 

 

Zapsal: Ing. Kubíček

Tisk článku