Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno Politická příslušnost E-mail Telefon Funkce Komise
starosta Mgr. Petr Tůma nezávislý obec@slatinanz.cz 739404954 starosta
místostarosta Radovan Kubíček nezávislý obec@slatinanz.cz 724524321 místostarosta
Ing. Jan Čížek nezávislý obec@slatinanz.cz 494594266 člen kontrolní
Ing. Josef Dušek nezávislý obec@slatinanz.cz 494594266 předseda finanční
Petr Kubíček nezávislý obec@slatinanz.cz 494594266 člen sociálně kulturní a školská
Marcela Lasáková nezávislá obec@slatinanz.cz 494594266 předseda sociálně kulturní a školská
Michal Lebruška nezávislý obec@slatinanz.cz 494594266 člen finanční
Martin Michalička nezávislý obec@slatinanz.cz 494594266 člen finanční
Václava Paďourová nezávislý obec@slatinanz.cz 494594266 člen kontrolní
Jaroslav Syrovátka nezávislý obec@slatinanz.cz 494594266 předseda kontrolní
Stanislav Ulrych nezávislý obec@slatinanz.cz 494594266 člen sociálně kulturní a školská


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.