Strategický rozvojový plán
Tisk článku

Strategický rozvojový plán

Strategický plán rozvoje obce definuje cíle obce a konkrétní rozvojové projekty.
Umožňuje lépe plánovat a hospodařit s finančními prostředky, včetně usnadnění
přístupu k čerpání prostředků z EU. Strategický plán rozvoje obce také podporuje
komunikaci s veřejností a informuje o nových příležitostech a záměrech obce.
Prostředky obce jsou značně omezené a každý rozvoj je tudíž o prioritách.
Výsledným efektem by mělo být maximální možné využití příležitostí a silných
stránek a snížení slabých stránek a ohrožení obce. Naší snahou je zajistit pro obec
maximální možné využití příležitostí, které nabízejí dotační tituly z EU, ale také
národní dotace a granty.

Dokument, který byl schválen zastupitelstvem obce dne 16. listopadu 2016
a upraven na základě schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce
zastupitelstvem dne 28. listopadu 2017

naleznete zde:
 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
srp-2016-2025-slatina-nad-zdobnici.pdf 12025.6 Kb
Tisk článku