Úřední deska
Tisk článku

Aktuální informace "KORONAVIRUS" na jednom místě

Zákaz volného pohybu osob se nově nevztahuje na sportování na venkovních
sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech
za splnění těchto podmínek:

 nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření
kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby,
popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou
překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
 společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě
při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
 nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné
šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny
shora uvedené podmínky, včetně cesty za účelem tohoto sportování. 

Výdej tekutého dezinfekčního prostředku na ruce 
zájemcům občanům Slatiny do vlastní lahvičky 
(0,3 l na rodinu – stačí pár kapek)

a ochranných látkových roušek.

V pondělí a ve středu od 14:00 do 17:00 hodin

v kanceláři OÚ. Zdarma do vydání zásob…

Vstupujte, prosím, jednotlivě. V případné frontě 
mezi sebou udržujte vzdálenost cca 2 metry.

Moc děkuji dobrovolníkům ze Slatiny, kteří pro nás nezištně vyrábějí tyto nezbytné pomůcky. "Dycky Slatina!"

Pro informace mne neváhejte zavolat, kdykoli na tel: 739 404 954 – starosta. 
 

Naleznete na stránkách Vlády ČR https://www.vlada.cz/
Královéhradeckého kraje zde:

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=2038

Vláda ČR zakazuje všem osobám přítomnost v prodejnách potravin nad 500 m2
v čase mezi 8:00 hod. a 10:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, doprovodu
a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osobv obdobném poměru

Vláda ČR zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných
prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo
jiné prostředky, které brání šíření kapének;

Doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami: https://www.envigroup.cz/doporuceni-pro-nakladani-s-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami-rousky-ustenky-respiratory-rukavice.html

 

Další akturální informace naleznete zde:

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
20-03-12-informacni-letak-omezeni-provozu-od-16.3.2020.pdf 645.4 Kb
usneseni-zakaz-obchody-vsechny-20200314.pdf 534.7 Kb
1-opatreni-obecne-povahy-mv.docx 41.9 Kb
informace-ministerstva-spravedlnosti.docx 12.3 Kb
informace-ministerstva-vnitra.docx 13.8 Kb
informace-ministerstva-zemedelstvi.docx 13.4 Kb
sz-15032020.pdf 140.3 Kb
usneseni-vlady-18032020.pdf 99.5 Kb
sb045-20-ak-24032020.pdf 113.3 Kb
letak-mzp-nakladani-s-odpady-koronavirus-31.3.20.pdf 518.6 Kb
Tisk článku