Úřední deska

Jmenování členů OVK

J M E N O V Á N Í   Č L E N Ů   O K R S K O V É   V O L E B N Í   K O M I S E

V souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu
jmenuji do okrskové volební komise tyto občany:

Kotyzová Pavlína (zapisovatel)        - Slatina nad Zdobnicí 310
Mazura Tomáš                     - Slatina nad Zdobnicí 19
Lasáková Marcela                - Slatina nad Zdobnicí 9
Hrabalová Hana                   - Slatina nad Zdobnicí 157

Pátého člena okrskové volební komise delegovala 07/05/2024 KSČM a je to pan:
Černoch Vladimír                – Slatina nad Zdobnicí 185

                                              

PRVNÍ  ZASEDÁNÍ  OKRSKOVÉ  VOLEBNÍ  KOMISE
se uskuteční v úterý 14/05/2024 v zasedací místnosti Obecního úřadu
ve Slatině nad Zdobnicí 198 od 15:00 hodin

 

 

Mgr. Petr Tůma
starosta obce