Úřední deska
Tisk článku

Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise

Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje a pro volby do Senátu Parlamentu České republiky  
konané ve dnech 2. a 3. října  2020  ve Slatině nad Zdobnicí

Podle § 17 odst. 6) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů a podle § 14 e) odst. 7) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Senátu
Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů ve znění  pozdějších  předpisů  
j m e n u j i  pro volební okrsek 1 ve Slatině nad Zdobnicí tuto zapisovatelku okrskové volební komise:

  • paní Pavlínu Kotyzovou  –  bytem Slatina nad Zdobnicí 310

 

Mgr. Petr Tůma
starosta obce

Tisk článku