Úřední deska
Tisk článku

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů. 

Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební,
filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové,
taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě,
ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující
ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Tento zákaz
se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné
moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové
společnosti), které se konají na základě zákona. 

 

Obě mimořádná opatření naleznete zde:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mimoradne-opatreni-uzavreni-zakladnich-strednich-a-vysokych-skol-od-11.-3.-2020-1-.pdf 202.8 Kb
mimoradne-opatreni-zakaz-konani-akci-nad-100-osob-od-18-hodin-dne-10.-3.-2020-1-.pdf 196.9 Kb
Tisk článku