Úřední deska
Tisk článku

Návrh Závěrečného účtu 2021

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2021

Obec Slatina nad Zdobnicí IČ: 00275395

 

přílohy:  

1.   zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

2.   zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021

3.   záznam o projednání zprávy 2021

4.   výpisy běžných účtů k 31.12.2021

5.   zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2021

6.   výsledky inventarizace obecního majetku k 31.12.2021

7.   výkaz pro hodnocení hospodaření plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2021

8.   rozvaha (bilance) k 31.12.2021

9.   výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021

10. příloha účetní závěrky k 31.12.2021

11. Rozvaha k 31.12.2021 Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

12. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021 Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

13. Příloha účetní závěrky k 31.12.2021 Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí

14. Rozpočtová odpovědnost

15. Finanční vypořádání 2021

16. výsledek hospodaření obce k 31.12.2021

 

 

 

Všechny výše uvedené dokumenty jsou k nahlédnutí na elektronické úřední desce https://www.slatinanz.cz/urad/uredni-deska/

a v kanceláři OÚ Slatina n. Zdob. v následující době:

 

PO, ST 14.00 – 17.00 hod.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1.-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2021.pdf 502.4 Kb
2.-zapis-z-dilciho-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2021.pdf 336.8 Kb
3.-zaznam-o-projednani-zpravy-2021.pdf 318.9 Kb
4.-vypisy-beznych-uctu.pdf 913.2 Kb
5.-zprava-o-vysledcich-financnich-kontrol-2021.pdf 597.8 Kb
6.-inventarizacni-zprava-2021.pdf 202.2 Kb
7.-vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-fin-1221.pdf 175 Kb
8.-rozvaha-k-31.12.-2021.pdf 212.2 Kb
9.-vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.-2021.pdf 206.8 Kb
10.-priloha-k-31.12.-2021.pdf 310.9 Kb
11.-zs-slatina-rozvaha-k-31.12.2021.pdf 78.9 Kb
12.-zs-slatina-vykaz-zisku-31.12.2021.pdf 68.2 Kb
13.-zs-slatina-priloha-k-31.12.2021.pdf 128.4 Kb
14.-rozpoctova-odpovednost-2021.pdf 66 Kb
15.-financni-vyporadani-2021.pdf 910.7 Kb
16.-vysledek-hospodareni-obce-k-31.12.2021.pdf 7439 Kb
Tisk článku