Úřední deska
Tisk článku

Svolání 1. zasedání okrskové volební komise

SVOLÁNÍ  PRVNÍHO  ZASEDÁNÍ  OKRSKOVÉ  VOLEBNÍ  KOMISE

 

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 d) zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů
a v souladu s ustanovením § 14 c odst.2 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Senátu Parlamentu ČR
svolávám první zasedání okrskové volební komise takto:

První zasedání volební okrskové komise obce Slatina nad Zdobnicí pro volbu zastupitelstev krajů
a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v úterý 08/09/2020 od 16:00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu ve Slatině nad Zdobnicí č.p. 198.
                    

 

 

Mgr. Petr Tůma
starosta obce

Tisk článku