Úřední deska
Tisk článku

Zveřejnění záměru prodeje

Zveřejnění záměru prodeje nemovitých věcí

ve vlastnictví obce Slatina nad Zdobnicí

 

Zastupitelstvo obce Slatina nad Zdobnicí oznamuje podle ustanovení § 39 zák. č. 128/2000 Sb.,

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tento záměr obce úplatně převést vlastnické právo

k nemovité věci z vlastnictví obce Slatina nad Zdobnicí, a to:

 

Pozemek parcelní číslo 3431/4 v katastrální území Slatina nad Zdobnicí o rozloze 306 m2

(druh pozemku: ostatní plocha) ve vlastnictví obce Slatina nad Zdobnicí, vzniklý dle GP číslo

742-60/2017 z pozemku parcelní číslo 3431 za cenu 19.568,- Kč.

 

Zájemci mohou vyjádřit svůj zájem o nabídnuté nemovitosti v úředních hodinách na OÚ
Slatina nad Zdobnicí č.p. 198 a nahlédnout do příslušných dokumentů(pondělí a středa
od 14:00 do 17:00 hodin).

 

S úctou

 

Mgr. Petr Tůma
starosta obce

Přílohy: GP číslo 742-60/2017:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
gp-742-60-2017-1620483547625408273.pdf 407.6 Kb
gp-742-60-2017-2969771393547819846.pdf 360.6 Kb
Tisk článku