Výroční zprávy
Tisk článku

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Slatina nad Zdobnicí vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

•počet podaných žádostí o informace : 2
•počet podaných odvolání proti rozhodnutí : 0
•opis podstatných částí každého rozsudku soudu : 0
•výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů : 0
•další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona : 0

Ve Slatině nad Zdobnicí dne 31.12.2014

starosta obce Mgr. Petr Tůma

Tisk článku